Whanaketanga Māori Māori Development

Mō Mātou | About

Whanaketanga Māori Māori Development 


In February 2020 Jane Wrightson began her three-year term as Mana Ahungarua / Retirement Commissioner. Following an early review of the status of the Māori development journey of the organisation, the Commissioner moved quickly to create a new platform for change to build stronger Māori language and cultural capability. Sir Professor Pou Temara and Te Taura Whiri i te Reo Māori were consulted to obtain a Māori name for the organisation which reflected this. The new Māori name is: Te Ara Ahunga Ora Retirement Commission.

Dr Kathie Irwin (Ngāti Porou, Rakaipaaka, Ngāti Kahungunu) was appointed as Kaihautū / Director, Māori Development in October 2020. The purpose of this position was twofold: to upskill kaimahi, including the Retirement Commissioner, and to work on specific external projects that require a better approach to considering the needs of Māori stakeholders.

For example, the new National Strategy for Financial Capability consequently included, for the first time, engagement with Māori working in the financial capability sector. The strategy was launched by the Minister of Commerce & Consumer Affairs, Hon Dr David Clark, at Parliament in April 2021, and includes a major project to be led with Māori in the sector.


I te Huitanguru 2020, i tīmataria e Jane Wrightson tana wā toru-tau hei Mana Ahungarua. Whai muri i tētahi arotake tōmua o te tūnga o te tūāoma whanaketanga Māori a te rōpū whakahaere, i nuku wawe te Mana Ahungarua ki te hanga i tētahi pae hou mō te panonitanga, hei hanga i te āheinga ā-reo, ā-ahurea kaha ake. I whakapā atu mātou ki a Ahorangi Pou Temara, me Te Taura Whiri i te Reo Māori ka tukuna mai he ingoa Māori mō te rōpū whakahaere nei: ko Te Ara Ahunga Ora.

I tohua a Tākuta Kathie Irwin (Ngāti Porou, Rakaipaaka, Ngāti Kahungunu) hei Kaihautū, Whanaketanga Māori i te Whiringa-ā-nuku 2020. E rua ngā tino kaupapa o tēnei tūranga: te whakapakari i ngā kaimahi, tae atu ki te Mana Ahungarua, me te mahi i runga i ngā kaupapa ā-waho motuhake e rapu ana i tētahi huarahi pai ake mō te whai whakaaro ki ngā matea o ngā kaiwhaipānga Māori.

Hei tauira, i uru atu ki te Rautaki ā-Motu hōu mō te Āheinga Ahumoni, mō te wā tuatahi, te whakaurunga ki te Māori e mahi ana i te rāngai āheinga ahumoni. I whakarewaina te rautaki e te Minita Take Tauhokohoko e Hōnore Tākuta David Clark i te Pāremata i te marama o Paenga-whāwhā 2021, ā, ka uru tētahi kaupapa nui ka ārahina i te taha o te Māori o tēnei rāngai.

Tā Mātou Hōtaka Whakangungu Āheinga Ahurea Our Cultural Capability Training Programme 


Phase 1 of Te Ara Ahunga Ora’s Cultural Capability Training Programme was launched in February 2021. It addressed the commitments set out in the Public Service Act 2020 to support the Crown to fulfil its responsibilities under Te Tiriti  o Waitangi / the Treaty of Waitangi to create better outcomes for Māori. Phase 1 included: 

 • Kaimahi Needs Analysis to establish the level of cultural literacy among kaimahi, and what they wanted to focus on.  
 • Weekly virtual programme delivered kanohi-ki-te-kanohi in Auckland and by video link to Wairarapa, Wellington, Tauranga and Rotorua. Content included  te reo, tikanga, karakia, waiata, Treaty of Waitangi, case studies of Māori success, examples of Mana Wahine. 
 • Establishment of a Waka Huia resource page on the staff intranet.
 • Treaty Based Training through undertaking The Wall Walk, facilitated by Dr Simone Bull. 

 
During 2021/2022, as part of Phase 2, Te Ara Ahunga Ora will develop a Māori Strategy, with three goals. These are likely to be: 

 • To develop and implement a Maihi Karauna Plan, accepting where learners are as a starting point and working to move them towards active learning and support of te reo. 
 • To develop and activate a relationship with Ngāti Whātua, Mana Whenua where Te Ahunga Ora is based.
 • To develop and activate a Māori Stakeholder Engagement Plan  

Ko te Wāhanga 1 o te Hōtaka Whakangungu Āheinga Ahurea a Te Ara Ahunga Ora i rewa i te marama o Huitanguru 2021.  I uruparetia ngā takohanga i whakatokotoria ki te Ture Public Service 2020 hei tautoko i te Karauna ki te whakatinana i ōna haepapatanga i raro i Te Tiriti o Waitangi hei whakawhanake i ngā putanga pai ake mā te Māori.  Ka uru hoki ki te Wāhanga 1:

 • He Tātaritanga Mātea ā-Kaimahi ki te whakatau i te kaupae o te mōhiotanga ā-ahurea i waenganui i ngā kaimahi, ā, me ngā āhuatanga hei aronga nui mā rātou.
 • He hōtaka mariko ā-wiki ka tukuna kanohi-ki-te-kanohi i Tāmaki Makaurau, ā, mā te hono ataata ki Te Wairarapa, Te Whanganui-a-Tara, Tauranga me Rotorua.  Ko ētahi o ngā kaupapa ako ko te reo, te tikanga, te karakia, te waiata, te Tiriti o Waitangi, ngā take rangahau o te angitu Māori, me ngā tauira o te Mana Wahine.
 • Te whakaritenga o tētahi whārangi rauemi Waka Huia ki te whatungaroto kaimahi.
 • He Whakangungu ā-Tiriti mā te ako i raro i a The Wall Walk, e whakahaeretia ana e Tākuta Simone Bull.

Hei te 2021/2022, hei wāhanga o Te Wāhanga 2, ka whanaketia e Te Ara Ahunga Ora tētahi Rautaki Māori, e toru ōna whāinga.  Ko te āhua nei ko ēnei ko te:

 • Whakawhanake me te whakatinana i te Mahere Maihi Karauna, te whakaae kei hea te taunga o ngā ākonga hei wāhi tīmata, me te mahi kia kōkiri whakamua rātou i te huarahi ako hohe me te tautoko i te reo.
 • Whakawhanake me te whakahohe i tētahi hononga ki a Ngāti Whātua, otirā te Mana Whenua o te wāhi e noho nei a Te Ahunga Ora.
 • Whanake me te whakahohe i tētahi Mahere Whakaurunga Kaiwhaipānga Māori

Our Treaty partnership approach: 1. Te Tiriti/The Treaty, 2. Crown Agency/Entity: PSA 2020, 3. Critical Theory/Kaupapa Māori Theory, 4. He Awa Whiria. Braided River Approach, 5. Public Policy Māori Outcomes, 6. Māori Strategy

As an Autonomous Crown Entity, Te Ara Ahunga Ora acknowledges the significance of the Treaty and the ways in which it can inform the delivery of better Māori outcomes. The new Te Ara Ahunga Ora Māori Strategy will articulate the vision, mission and plan to create enhanced Māori outcomes. 

Te Ara Ahunga Ora’s response is informed by both the articles and the principles of the Treaty. The articles and principles we uphold in the following ways, workshopped with kaimahi during the Cultural Capability Training Programme.


Hei Hinonga Karauna Motuhake, e tūtohu ana a Te Ara Ahunga Ora i te hiranga o Te Tiriti me ōna āhuatanga whai mōhio ki te tukunga o ngā whakaputa pai ake mā te Māori. Ka whakapuaki te Rautaki Māori hou a Te Ara Ahunga Ora i te moemoeā, te whāinga matua me te whakarite ki te hanga i ngā putanga Māori tītike ake.

E whai mōhio ana te urupare a Te Ara Ahunga Ora e ngā atikara me ngā mātāpono o Te Tiriti. Ka pēnei tā mātou hāpai i ngā atikara me ngā mātāpono, i wānangatia ki a mātou kaimahi i te wā o te Hōtaka Whakangungu Āheinga Ahurea:

Te Wānanga o ngā Mātāpono o Te Tiriti o Waitangi a Te Ara Ahunga Ora Te Ara Ahunga Ora Treaty of Waitangi Principle Workshop 


Principle 1. Tino Rangatiratanga 

Whanaungatanga. We recognise the diverse realities of Māori Society and will work with whānau, hapῡ, and iwi as Treaty partners, and Māori organisations as representative groups. We will work in ways that ensure the voices of Māoridom, including, rangatahi and mana wahine, are heard and articulated across all activations of whanaungatanga. 

Principle 2. Equity

Mahi Tahi. We will work with Māori to support and adapt the Ministry of Health equity definition. We will work to deliver to diverse Māori realities in ways that address inequity by focussing on both lifestyles (access to language and culture) and life chances (access to power and opportunity). The Ministry of Healths definition of equity is

In Aotearoa New Zealand, people have differences in health that are not only avoidable but unfair and unjust. Equity recognises different people with different levels of advantage require different approaches and resources to get equitable health outcomes (Source: Achieving equity | Ministry of Health NZ). 

Principle 3. Active Protection

Whakapapa. In this context, Te Ara Ahunga Ora take 'active protection' to mean that the work programme delivering on the organisation's statutory functions (for example, advice on retirement income policy) should be informed by structural analysis, including consideration of rights and strengths-based approaches while addressing needs and disparities.

Principle 4. Options

Mana Motuhake. We will take a 'He Awa Whiria' approach, a dual pathway approach, through the organisation's work programme, enabling kaupapa Māori advice and mainstream advice to be supported as appropriate. One size does not fit all. The diversity of Māoridom should be able to be accommodated in a flexible, organisational approach.

Principle 5. Partnerships

Kotahitanga. We will work flexibly with iwi and Māori agencies in approaches which prioritise authenticity. That flexibility will include: moving between tuākana / teina roles, sometimes we will hold the advanced knowledge, sometimes not; it will see the organisation follow rather than lead at times, the organisation can step back to create space for whānau, hapῡ and iwi to step forward; being humble as manuhiri in tangata whenua spaces, listening, observing and behaving with the humility of manuhiri. At times partnership will adopt a co-design approach, at times it will look like 'by Māori, for Māori'


Mātāpono 1. Tino Rangatiratanga 

Whanaungatanga. E mōhio ana mātou ki ngā tūturutanga kanorau o te Porihanga Māori, ā, ka mahi tahi mātou ki ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi hei hoa Tiriti, ā, me ngā rōpū whakahaere Māori hei rōpū māngai. Ka mahi mātou mā ngā ara e rite ai te rangona me te whakapuakitanga o ngā reo o te iwi Māori, tae atu ki ngā rangatahi me ngā mana wāhine, puta noa i ngā hohenga o te whanaungatanga.

Mātāpono 2. Mana Taurite

Mahi Tahi. Ka mahi tahi mātou ki te Māori ki te tautoko me te urutau i te whakamārama a Te Manatū Hauora o te mana taurite. Ka mahi mātou ki te tuku ki ngā tūturutanga kanorau Māori mā ngā ara hei whakatau i te mana tōritetanga mā te arotahi ki ngā momo noho (āheinga ki te reo me te ahurea) me ngā āheinga oranga (āheinga ki te mana me te āheinga). Ko te whakamārama a Te Manatū Hauora o te mana taurite ko tēnei:

I Aotearoa, tērā ngā rerekētanga hauora tē taea te karo, otirā he tōkeke-kore, he tika-kore hoki. E āhukahuka ana te mana taurite i ngā tāngata rerekē me ngā kaupae āheinga rerekē me whai i ngā huarahi me ngā rauemi rerekē e mana taurite ai ngā putanga hauora. (Puna: Achieving equity | Ministry of Health NZ). 

Mātāpono 3. Whakamaru Hohe

Whakapapa. I tēnei horopaki, ko te whakamārama ka whāia e Te Ara Ahunga Ora o te 'Whakamaru Hohe' me whai mōhio ngā hōtaka mahi e tuku ana i ngā mahi ā-ture a te rōpū whakahaere (hei tauira, kupu tohutohu mō te kaupapa here moni whiwhi ahungarua) ki ngā tātaritanga hanganga, tae atu ki te whai whakaarotanga o ngā motika me ngā huarahi i poua ki te kaha, i te wā e whakatau ana i ngā matea me ngā whāwhārua.

Mātāpono 4. Kōwhiringa

Mana Motuhake. Ka whāia e mātou te huarahia o 'He Awa Whiria', he huarahi kanorua i roto i te hōtaka mahi a te rōpū whakahaere, e whakarite ana kia tika te tautokona o ngā kupu tohutohu Māori, auraki hoki, i te wā e tika ana. Kāore i rite ai te hanga kotahi mā te katoa. Me whai wāhi ka tika te kanorautanga o te iwi Māori i tētahi huarahi raungāwari, ā-whakahaere hoki.

Mātāpono 5. Rangapūtanga

Kotahitanga. Ka mahi raungāwari mātou ki ngā iwi me ngā kaikawe Māori i ngā huarahi e whakaarotau ana i te tūturutanga. Ka uru ki tēnei raungāwaritanga: te neke i waenga i ngā tūranga tuakana/teina, he wā anō kei a mātou ngā mātauranga tiketike, he wā anō karekau; he wā anō ka whai muri te rōpū whakahaere, hāunga te ārahi, ka taea e te rōpū whakahaere te whakawātea mokowā mā ngā whānau, hapū me ngā iwi ki te neke whakamua; kia whakaiti, pērā ki te manuhiri i ngā mokowā tangata whenua, he whakarongo, he titiro, he whai i ngā whanonga whakaiti pērā ki te manuhiri. He wā anō ka whāia e te rangapūtanga tētahi huarahi hoahoa-ngātahi, otirā he wā anō ka rite te āhua ki te 'nā te Māori, mā te Maori'.

Te whakaurunga ki ngā kaiwhaipānga Stakeholder engagement


NGOs and providers will be part of our stakeholder engagement in: the roll out of the National Strategy for Financial Capability; the delivery of the many financial capability Sorted products and services; the research project What does retirement look like for Māori?; and the three-yearly Review of Retirement Income Policies. Schools are part of our stakeholder engagement through the delivery of Sorted in Schools and Te Whai Hua - Kia Ora in Kura Kaupapa Māori.

Co-design is one approach that Te Ara Ahunga Ora will take in its desire to work flexibly when partnering to create better outcomes with iwi / Māori. Our preferred co-design approach is the ‘He Awa Whiria’ model, developed by Professor Angus McFarlane of the University of Canterbury. We believe this model is authentic to Aotearoa, can accommodate the Treaty of Waitangi and the dual worldviews which each Treaty partner works from, while delivering enhanced outcomes. A key feature of the model is that while a project may start and end in a common place, it offers flexibility to explore ideas through different approaches (worldviews) as it considers different options within a project’s life.

There will likely be times when a ‘by Māori, for Māori’ approach may be more relevant and we will willingly work in this way. Our work with Ngā Kura Kaupapa Māori, in the development of Te Whai Hua – Kia Ora, for example, is evidence that we can and have worked in a ‘by Māori, for Māori’ way with success.

The partnerships will be evaluated using a mixed methods approach appropriate for the specific partnership. Evaluation methods will include wānanga, evaluations, qualitative methods, and quantitative methods.


Ka noho ngā kaiwhakarato me ngā NGO hei wāhanga o tā mātou whakaurunga ki ngā kaiwhaipānga: Ko te whakaputanga o te Rautaki ā-Motu o te Āheinga Ahumoni; te tukunga o ngā hua me ngā ratonga maha o te āheinga ahumoni o Sorted; te kaupapa rangahau o He aha ia nei te āhua o te ahungarua ki te Māori?, ā, me te Arotake ia toru tau o ngā Kaupapa Here Moni Whiwhi Ahungarua. He wāhanga ngā kura o tā mātou whakaurunga kaiwhaipānga mā te tukunga o Sorted in Schools me Te Whai Hua - Kia Ora i ngā Kura Kaupapa Māori me ngā Kura Ā Iwi.

Ko te hoahoa-ngātahi tētahi huarahi ka whāia e Te Ara Ahunga Ora i tana manako ki te mahi raungāwari i te wā e whakahoa ana ki te hanga i ngā putanga pai ake ki te taha o ngā iwi/Māori. Ko tā mātou huarahi ohaoha-ngātahi mariunga ko 'He Awa Whiria', i whanaketia e Ahorangi Angus McFarlane o Te Whare Wānanga o Waitaha. E whakapono ana mātou he tūturu tēnei tauira ki Aotearoa, ka taea te whakauru i Te Tiriti o Waitangi i roto, ā, me ngā tirohanga kanorua mai i ia hoa Tiriti e mahi nei rātou, i te wā hoki e tukuna ana ngā putanga tītike ake. Ko tētahi āhuatanga matua ko te tūhura i ngā whakaaro mā ngā huarahi rerekē (tirohanga ā-ao) i te wā e whai whakaarotia ana ngā kōwhiringa rerekē hei te roanga o te kaupapa.

Tērā tonu he wā ka hāngai ake te huarahi 'nā te Māori, mā te Māori', ā, e ngana ana mātou ki te mahi pēnei. Hei tauira ake, ko ā māotu mahi ki te taha o Ngā Kura Kaupapa Māori me Ngā Kura Ā Iwi i te whanaketanga o Te Whai Hua - Kia ora tētahi taunakitanga ka taea e mātou, ā i taea e mātou, te whai i te huarahi 'nā te Māori, mā te Māori', kia angitu ai.

Ka arotaketia ngā rangapūtanga mā te huarahi rangahau-rau e tika ana mō ia rangapūtanga motuhake. Kā uru ki ngā tikanga arotake, ko ngā wānanga, ngā arotakenga, ngā tikanga raraunga kounga, tatau hoki.